Drava – Natura 2000, reka za prihodnost Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

5. 3. 2021 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 68