OBJAVLJEN RAZPIS ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ V POSLOVNI CONI LIPJE

4. 10. 2021 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 166