JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STAVBNIH ZEMLJIŠČ ŠT. 478-36/2021

11. 11. 2021 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 170