Objava razpisne dokumentacije za javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe na območju občine Središče ob Dravi

31. 1. 2022 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 151