JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV KANDIDATUR ZA IMENOVANJE V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO OBČINE SREDIŠČE OB DRAVI

26. 4. 2022 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 263