Vloga za izdajo lokacijske informacije za potrebe gradnje

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge