Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo

12. 7. 2022 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 146