Začetek ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022

16. 8. 2022 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 294