Namestitev AED defibliratorja na zdravstveni postaji Središče ob Dravi

8. 9. 2022 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 131