Objavljen 10. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

20. 1. 2023 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 85