Prejeti sklep o sofinanciranju operacije - Poslovna cona Lipje - faza 1

7. 3. 2023 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 347