Obvestilo o začetku ocenjevanja škode z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, ki opravljajo samostojno dejavnost, zavodi, zadruge) za pripravo ocene škode zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi od 14. do 23. maja 2023 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

8. 6. 2023 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 108