Začetek ocenjevanja škode po neurjih v mesecu juliju 2023

28. 7. 2023 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 118