SOLIDARNOST IN POMOČ OB NESREČAH – OBVESTILO O DODELITVI SREDSTEV ZA SANACIJO PO NEURJIH

22. 8. 2023 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 103