Sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda.

29. 8. 2023 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 249