Ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic poplav za obdobje od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta leta 2023.

9. 10. 2023 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 65