Začetek ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji (priznanih kultur) ki so posledica neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023

10. 10. 2023 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 93