Seznam nadomeščanj ambulante dr. Kumer za mesec december.

4. 12. 2023 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 109