Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

4. 3. 2024 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 46