Javno naročilo male vrednosti - GRADNJA KOMUNALNE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI LIPJE SREDIŠČE OB DRAVI

6. 5. 2022 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 126
06.05.2022
Javna naročila
26.05.2022 do 10:00
06.05.2022
JN002976/2022-W01.
Povezava
430-6/2022
06.05.2022
ZIDARIČ TRSTENJAK
051636120
30.06.2022 ob 00:00