Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2007)

Predpisi, na katere predpis vpliva